fbpx
Главная » Аналитика » СТАТЬИ » Порядок проведення електронної перевірки

Порядок проведення електронної перевірки

Відповідно до абзацу сьомого п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст.75 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою за заявою платника податків (далі – електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до п. 77.2 ст. 77 ПКУ, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; суб’єктів господарювання мікро-, малого; середнього підприємництва; інших платників податків. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки затверджено наказом МФУ від 20.11.2015 № 1040 (далі – Порядок № 1040).

Згідно з п. 3 розд. ІІ Порядку № 1040 заява платника податків про проведення електронної перевірки за формою, передбаченою додатком 1 до Порядку № 1040, подається керівником або уповноваженим представником платника податків (з пред’явленням документа, передбаченого п. 19.2 ст. 19 ПКУ, у разі подання Заяви не в електронному вигляді) до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку, не пізніше ніж за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

Заява та документи, передбачені п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПКУ, можуть бути подані платником податків до контролюючого органу в один із таких способів:

  • рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного;
  • безпосередньо до контролюючого органу;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити), та у разі подання до контролюючого органу відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з відповідного податку (збору) (п. 4 розд. II Порядку).

Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до ПКУ пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації). Загальний формат та порядок подання такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац четвертий п. 85.2 ст. 85 ПКУ).

Рішення про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки, за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку, приймається керівником контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви (п. 2 розд. III Порядку).

Рішення про проведення/непроведення електронної перевірки надсилається платнику податків у визначеному ст. 42  ПКУ порядку не пізніше наступного робочого дня від дати його прийняття (п. 5 розд. ІІІ Порядку).

Порядок подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 31.12.2013 № 898.

Згідно з п. 86.11 ст. 86 ПКУ за результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, — протягом п’яти робочих днів).

Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п’яти робочих днів з дня вручення.