Договір про партнерство і співробітництво між Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» та учасниками проекту Новий Відлік (конкурсантами)

Аналітика

28 июля 2016

Договір про партнерство і співробітництво між Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» та учасниками проекту Новий Відлік (конкурсантами)

Договір

про партнерство і співробітництво

між Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» та  учасниками проекту Новий Відлік (конкурсантами)

м. Харків                                                                                   «01»  червня  2015 р.

Проект «Новий Відлік» реалізується ХОГО «Асоціація приватних роботодавців» спільно з БФ «БО «Станція «Харків» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

 СТОРОНА-1: Харківська обласна громадська організація «Асоціація приватних роботодавців», що діє на підставі власного волевиявлення, та

СТОРОНА-2: Учасники проекту: внутрішньо-переміщенні особи з Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, які мають намір розпочати або продовжити власну справу, які діють на підставі власного волевиявлення, (в подальшому разом  іменуються «Сторони»),

уклали цей Договір про партнерство і співробітництво (надалі іменується Угода) про наступне.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЦІЛЬ, ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1.            Угода про партнерство і співробітництво між Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» та учасниками проекту «Новий Відлік» — конкурсантами, є угодою без створення юридичної особи.

1.2  Предметом цієї Угоди є співробітництво Сторін.

1.2.1. В рамках цієї Угоди діяльність Сторін спрямована на досягнення цілей: сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб (ВПО), створення можливостей для започаткування та розвитку ними власного бізнесу.

1.3 Сторони за цією Угодою зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль спільно діяти в сфері працевлаштування ВПО та/або створення власного бізнесу, захисту малого та середнього бізнесу.

1.4 Співробітництво Сторін в рамках цієї Угоди будується на засадах взаємних інтересів, паритетності, взаємодопомоги.

 2.  ОСНОВНІ ГАЛУЗІ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН

2.1. Сторони організовують та проводять спільні заходи: конференції, семінари, кругли столи, презентації, коментовані огляди, тощо, в тому числі, з використанням ресурсів центру правової та ділової інформації, а також мережі Інтернет.

Сторони обмінюються наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес Сторін.

Сторони можуть в порядку та на умовах, визначених у Проекті, проводити спільні консультації та семінари з узгодженої тематики для обговорення та вирішення питань працевлаштування ВПО та/або створення власного бізнесу, захисту малого та середнього бізнесу.

2.2. Спільна діяльність Сторін буде здійснюватися у відповідності до положень Цивільного кодексу України та положень цієї Угоди.

 3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-1

Сторона-1 за цією Угодою зобов’язується:

— для досягнення цілей, визначених цією Угодою, залучити експертів в сфері малого та середнього бізнесу;

—  організовувати та проводити лекції, семінари та інші заняття з учасниками проекту на тему «Основи ведення малого та середнього бізнесу»;

— надавати консультації, методичні матеріали, друковані напрацювання Асоціації  з розвитку підприємництва;

  — здійснювати координацію дій Сторін угоди;

—  захищати економічні, правові, соціально-трудові та інші інтереси членів проекту;

 —  сприяти розвитку господарської діяльності членів проекту;

 —  надавати інформаційну, методичну та організаційну підтримку;

 —  сприяти розвитку і поглибленню міжнародних та регіональних зв’язків учасників проекту;

— організувати та провести публічний захист бізнес-планів, за результатами якого визначити переможців, які отримують гранти від Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Новий Відлік» для започаткування та/ або відновлення і розвитку власного бізнесу і створення робочих місць.

Сторона 1 має право не коментувати результати розгляду бізнес-планів менторами проекту та публічного захисту бізнес-планів, а також не надає пояснень конкурсантам щодо прийнятого рішення про переможців Проекту.

 4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-2

Сторона-2 за цією Угодою зобов’язується:

— ознайомитись з даним договором;

— дати згоду на участь у проекті «Новий Відлік» (далі Проект);

— виконувати умови Проекту;

— виконувати положення п.7 цієї Угоди та законодавства з конфіденційної інформації;

— виконувати навчальний план занять та написання бізнес-планів;

— надавати на ознайомлення та рецензування свої друковані та електронні напрацювання, бізнес-плани з розвитку підприємництва;

 5. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

5.1. Ведення спільних справ за Угодою здійснюється Сторонами за їх взаємною згодою.

5.2. Керівництво спільною діяльністю за Угодою доручається Чумаку Олександру Валерійовичу (надалі «керівник Угоди»). Під керівництвом спільною діяльністю у цій Угоді розуміється загальна координація діяльності і контроль за виконанням покладених на обох сторін обов’язків.

5.3. Керівник спільної діяльності є повноважним представником Сторін, керує всією спільною діяльністю та здійснює усі необхідні юридичні дії для досягнення поставлених за цією Угодою цілей.

5.4. Керівник Угоди за згодою Сторін має право залучати для виконання своїх обов’язків за Угодою третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед Сторонами за їхні дії.

 6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо діяльності, пов’язаної з виконанням цієї Угоди, а також не розголошувати будь-яким третім особам відомості, що стали надбанням кожної із Сторін щодо іншої Сторони в ході виконання цієї Угоди. У випадку порушення цієї вимоги, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

 7. ДІЯ УГОДИ

7.1. Ця Угода вважається укладеним і набирає чинності з моменту її оприлюднення на сайті ХОГО «Асоціація приватних роботодавців» та у відкритих ресурсах мережі Інтернет.

7.2. Строк цієї Угоди починає свій перебіг з дати, визначеної у п. 9.1 цієї Угоди, та закінчується 31 грудня  2015 року.

7.3. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов’язані із нею, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цієї Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України.

 8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

            8.1 Дата укладання цього договору – з моменту його опублікування та ознайомлення з ним учасників Проекту.

8.2 Участь у Проекті «Новий Відлік» означає, що Сторона – 2 ознайомлена з даним договором  і  погоджується з  ним.

 • Другие Аналітика

  «Мереф’янські мурахи» — волонтерська група, яку не зупинити

  Аналітика

  12 августа 2022

  «Мереф’янські мурахи» — волонтерська група, яку не зупинити

  Звернення бізнесу до Президента щодо 10% збору на придбання валюти імпортерами

  Аналітика

  11 августа 2022

  Звернення бізнесу до Президента щодо 10% збору на придбання валюти імпортерами

  Пропозиції Української Ради Бізнесу увійшли до Плану відновлення України

  Аналітика

  11 августа 2022

  Пропозиції Української Ради Бізнесу увійшли до Плану відновлення України

  Последние записи блога

  «Мереф’янські мурахи» — волонтерська група, яку не зупинити

  Новини Харкова

  12 августа 2022

  «Мереф’янські мурахи» — волонтерська група, яку не зупинити

  Звернення бізнесу до Президента щодо 10% збору на придбання валюти імпортерами

  Новини України

  11 августа 2022

  Звернення бізнесу до Президента щодо 10% збору на придбання валюти імпортерами

  Пропозиції Української Ради Бізнесу увійшли до Плану відновлення України

  Новини України

  11 августа 2022

  Пропозиції Української Ради Бізнесу увійшли до Плану відновлення України

  Ошибка!