Умови застосування режиму вільної торгівлі з країнами ЄС, ЄАВТ, Чорногорією та Республікою Македонії

Статті

1 ноября 2016

Умови застосування режиму вільної торгівлі з країнами ЄС, ЄАВТ, Чорногорією та Республікою Македонії

На сьогодні Україною укладено 20 багатосторонніх та двосторонніх угод про вільну торгівлю із 45 країнами світу, з яких 28 країн-членів ЄС, країни СНД (Азербайджан, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Вірменія, Молдова, Російська Федерація, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан), країни ГУАМ (Грузія, Азербайджан, Молдова), ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн), а також Македонія, Грузія та Чорногорія. Товари, які призначені для митної тери­торії України та імпортуються на умовах угод про вільну торгівлю з країнами ЄС, ЄАВТ, Чорногорією та Республікою Маке­донія, звільняються від сплати ввізного мита або для них зменшується рівень ста­вок ввізного мита за наступних умов: для підтвердження походження товарів митним органам нада­ються: сертифікат із перевезення (походження) товару форми «EUR.1», зразок якого наведено в додатках до угод або декларація інвойс, оформлена експортером, текст якої наведено у додатках до угод (за винятком Республіки Македонія); виконується правило «пряме транспортування»: Тобто, якщо товари становлять одну цілісну товарну партію, вони мо­жуть транспортуватися через територію інших країн у разі необ­хідності перевантаження або із застосуванням тимчасового скла­дування на таких територіях за умови, що у країні транзиту або складування вони залишаються під наглядом митних орга­нів та не піддаються іншим операціям, крім операцій виванта­ження, перевантаження або іншим операціям, необхідним для збереження їх у справному стані. Для підтвердження даного правила митним органам країни імпорту надаються: — єдиний транспортний документ на перевезення з країни-експортера через країну транзиту — або сертифікат, виданий митними органами країни транзиту, який містить детальний опис продуктів та у якому зазначаються да­ти вивантаження та перевантаження продуктів і за необхід­ності — назви суден або інших використаних видів транспор­ту, а також який засвідчує умови, за яких продукти перебува­ли на території країни транзиту, — або будь-які підтверджуючі документи.  

 • Другие Статті

  Звернення бізнесу до Президента щодо 10% збору на придбання валюти імпортерами

  Статті

  11 августа 2022

  Звернення бізнесу до Президента щодо 10% збору на придбання валюти імпортерами

  Пропозиції Української Ради Бізнесу увійшли до Плану відновлення України

  Статті

  11 августа 2022

  Пропозиції Української Ради Бізнесу увійшли до Плану відновлення України

  Прес-конференція «Трудові відносини під час війни»

  Статті

  7 августа 2022

  Прес-конференція «Трудові відносини під час війни»

  Последние записи блога

  Звернення бізнесу до Президента щодо 10% збору на придбання валюти імпортерами

  Новини України

  11 августа 2022

  Звернення бізнесу до Президента щодо 10% збору на придбання валюти імпортерами

  Пропозиції Української Ради Бізнесу увійшли до Плану відновлення України

  Новини України

  11 августа 2022

  Пропозиції Української Ради Бізнесу увійшли до Плану відновлення України

  Прес-конференція «Трудові відносини під час війни»

  Новини Харкова

  7 августа 2022

  Прес-конференція «Трудові відносини під час війни»

  Ошибка!